Neuravnotežen način života s godinama nam donosi sve više upalnih procesa u telu. Osim toga, i autoimune bolesti, kao i bakterijske i virusne infekcije, mogu da uzrokuju zdravstvene tegobe pa tako ulazimo u začarani krug nestabilnosti.

1. Jačanje psihe

Prva linija naše odbrane treba da bude upravo naša psiha. Jer, samo onda kada nam je psiha jaka mi zaista sve možemo.

Žene koje izgledaju mladoliko uvek poštuju ova tri pravila!

 

Bolest često dozvoljava ispoljavanje emocija koje smatramo zabranjenim, dozvoljava čak i primanje ljubavi na drugačiji način, može uticati na dinamiku odnosa sa drugima, postavljajući druge u određene pozicije u odnosu na nas.
 

Naše funkcionisanje mozga, raspoloženje, osećaj zadovoljstva životom i radost, značajno zavise od nivoa serotonina i dopamina u našem organizmu.

Kako jod utiče na virusne infekcije!